سفر کیشیدا به آمریکا / نخست وزیر ژاپن در واشنگتن چه می‌خواهد؟


تهران- ایرنا- دیدار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در حالی برگزار خواهد شد که آزمایش‌های موشکی کره شمالی و تلاش‌هایش برای زرادخانه هسته‌ای بزرگ‌تر، متحدان آمریکا در منطقه را نگران کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988483/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF