سهم کامبوج در جنگ اوکراین


تهران- ایرنا- کامبوج که جزو کشورهای سرآمد جهان در زمینه مین روبی در سه دهه جنگ گذشته به شمار می آید، تصمیم دارد 15 مین روب اوکراینی را توسط کارشناسان خود آموزش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001087/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86