شمار کشته‌های جشن شبانه کره جنوبی به ۱۴۶ تن افزایش یافت


تهران – ایرنا – آخرین گزارش‌ها از حادثه جشن موسوم به هالووین در سئول پایتخت کره شمالی حاکی است که شمار کشته‌های این حادثه به ۱۴۶ تن و تعداد زخمی‌ها به ۱۵۰ تن رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84927115/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B6-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA