شی جین پینگ: روابط چین و قزاقستان وارد سه دهه طلایی آینده خود شده است


تهران- ایرنا- «شی جین پینگ» رییس جمهور چین در دیدار با همتای قزاقستانی خود تاکید کرد که روابط پکن و آستانه وارد سه دهه طلایی آینده خود شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114090/%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF