صرف ۱۰۰ میلیارد ریال برای ساماندهی و مرمت بازار خوی

هزینه 100 میلیارد ریال برای ساماندهی و احیای بازار خوی

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوی گفت: سال گذشته بیش از 100 میلیارد ریال برای اجرای طرح های ساماندهی بازار تاریخی خوی از جمله خان خان هزینه شد.

هزینه 100 میلیارد ریال برای ساماندهی و احیای بازار خوی

برای گزارش دادن خبرگزاری صداوسیماافراسیاب گراوند گفت: هم اکنون معماری داخلی سنتی بانک تجارت، ساماندهی و کف سازی خان ها با مشارکت بانک تجارت و شهرداری خوی در حال اجراست.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوی افزود: در سال گذشته عملیات مرمتی از جمله احداث دروازه هایی در ردیف های دروازه سنگی، صفی الامیر و المحسن انجام شد. مرمت تمجه میرهاشم، گنبدهای بازار، محوطه صفه‌الملحسن و خان‌الخان، مرمت درب شمالی خان، کف‌سازی ردیف مال حسن انجام شد بخش با مشارکت برخی شرکت ها

وی گفت: بازار خوی که نام ثبت شده بازار شهر خوی را یدک می‌کشد، قدمت آن به دوران صفویه می‌رسد و بین خیابان طالقانی و امام (ره) واقع شده است. 1366 به شماره ثبت 1728.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4262353/%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C