طرح سه ماده ای چین، بهترین راه حل مساله فلسطین است
تهران-ایرنا- «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در دیدار با «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که طرح سه ماده ای چین، بهترین راه حل مساله فلسطین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85262183/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA