عضویت در بریکس، یک فرصت اقتصادی بی نظیر برای ایران است/ نقش بریکس در شکستن هیمنه غرب


تهران- ایرنا- تحلیلگر ارشد روابط بین الملل لبنان در گفت وگو با خبرنگار گروه بین الملل ایرنا گفت: پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه بریکس یک فرصت اقتصادی بی نظیر برای آن و اعضای بریکس است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208838/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3