عناوین روزنامه‌های جهان؛ بایدن وعده تحویل جنگنده‌های اف-۱۶ را به اردوغان داد


تهران-ایرنا- بایدن وعده ارائه جنگنده‌های اف-۱۶ را به اردوغان داد، تصویب لایحه ضد تروریسم در پارلمان سوئد و شرکت «متا» برخی کارمندان خود را به اتهام فروش اطلاعات کاربران به هکرها اخراج کرد، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز جمعه ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84946873/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B6-%D8%B1%D8%A7