فرانسه: پاریس و اروپا خواهان استقلال از آمریکا و چین هستند


تهران- ایرنا- برونو لومر وزیر دارایی فرانسه گفت که پاریس و اروپا خواهان اتخاذ یک سیاست مستقل از آمریکا و چین هستند و در عین حال می‌خواهند «متحدانی قوی و قابل اعتماد برای ایالات متحده باشند.»


منبع: https://www.irna.ir/news/85081084/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF