فشار آمریکا به اروپا برای اتخاذ موضع سخت‌تر علیه چین


تهران- ایرنا- روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که آمریکا در راستای مقابله با چین در منطقه هند- اقیانوسیه به متحدان اروپایی خود برای اتخاذ یک موضع سخت‌تر علیه پکن فشار وارد می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956453/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86