ماجرای فوکوشیما/ تلاش حزب حاکم کره جنوبی برای تغییر ذهنیت افکار عمومی


تهران – ایرنا – خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز چهارشنبه گزارش داد حزب حاکم این کشور تصمیم گرفته است برای تغییر ذهنیت افکار عمومی و کاهش نگرانی مردم کره ، بجای استفاده از عبارت “آب آلوده” برای آب رادیواکتیو رهاشده از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن، از عبارت “آب آلوده تصفیه شده” استفاده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215264/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1