مجوز دریافت روادید تحصیلی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در چین صادر شد

اکنون پس از کاهش این ویروس در جهان، وزارت امور خارجه پس از رایزنی‌ و پیگیری‌ توسط نمایندگی ایران در پکن پایتخت چین، اعلام کرد که دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در این کشور که به دلیل شیوع بیماری کرونا به کشور مراجه کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سفارت چین در تهران و با رعایت تشریفات بهداشتی، اقدام به دریافت روادید تحصیلی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84873433/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، براساس اعلام سازمان امور دانشجویان، با آغاز شیوع کرونا در جهان که به تعطیلی نهادها و سازمان‌ها آموزشی و تغییر رویه فعالیت‌های دانشگاه‌ها از حضوری بر بستر مجازی منجر شد، اقدامات متعددی از جمله مراقبت‌های پیشگیرانه، کنترل در مرزها، محدودیت سفرها و بازگرداندن شهروندان از شهرهای درگیر با این همه گیری از سوی کشورها صورت گرفت و دانشجویان یکی از اصلی‌ترین قشرهایی بودند که در آغاز مسیر کرونا از کشورهای مقصد و درحال تحصیل به کشورهای خودشان بازگشتند.