مردم سنگاپور رئیس جمهوری جدید را انتخاب کردند


تهران- ایرنا- «تارمان شانموگاراتنام» عضو پیشین حزب حاکم سنگاپور و معاون سابق نخست وزیر این کشور با کسب ۷۰.۴ درصد آرا به ریاست جمهوری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217599/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF