مقام اتحادیه اوراسیا: تجارت با چین رو به رشد است


تهران – ایرنا – وزیر انرژی و زیرساخت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بیان اینکه ، گردش مالی بین فدراسیون این اتحادیه , چین در سال ۲۰۲۲ از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتررفت پیش بینی کرد که گردش تجاری بین دو طرف در سال ۲۰۲۳ یک سوم رشد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087501/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA