مقام هنگ کنگی: فشارهای آمریکا تاثیری بر روند توسعه ما ندارد


تهران-ایرنا- دبیر نوآوری، فناوری و صنعت هنگ کنگ با اشاره به محدودیت های جدید آمریکا در این منطقه گفت: کاخ سفید بخش های فناوری نوین درچین و هنگ کنگ را هدف قرار داده اما این محدویت ها تاثیری بر توسعه فناوری های نوین ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197544/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF