ناتو: قلدری چین آسیا را به جنگ می‌کشاند


تهران – ایرنا – ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفت، چین از نزدیک تهاجم روسیه به اوکراین را تماشا می‌کند و یاد می‌گیرد و می‌تواند جنگی را در منطقه آسیا به راه اندازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015908/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%82%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF