نارضایتی چین از افزایش کمک نظامی آمریکا به تایوان


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه چین روز نارضایتی شدید و مخالفت قاطع خود را نسبت به قانون مجوز دفاع ملی ایالات متحده اعلام کرد که به تازگی از سوی جو بایدن رئیس جمهوری این کشور به امضا رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979546/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86