ناوگان ارتش روسیه در اقیانوس آرام به حالت آماده‌باش درآمد


تهران- ایرنا- ناوگان ارتش روسیه در اقیانوس آرام جمعه برای برگزاری رزمایشی به منظور آزمودن قابلیت‌های نیروهای مسلح این کشور به حالت آماده‌باش درآمده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082920/%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF