نخست وزیر مالزی در تماس با رئیس دفتر سیاسی حماس از فلسطین حمایت کرد
تهران – ایرنا – انور ابراهیم نخست وزیر مالزی در تماس با رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: اولویت دادن به امدادرسانی و امنیت همه افرادی که از حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده اند و نیز ایجاد یک مسیر امن برای امدادرسانی به مردم غزه بسیار مهم و حیاتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85260948/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA