نخست وزیر چین: پکن و آ.سه.آن در کنار هم معجزه اقتصادی خلق کرده اند
تهران-ایرنا- «لی چیانگ» نخست وزیر چین با اشاره به اهمیت و ضروت تقویت همکاری ها میان کشورش و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا(آسه آن)، گفت که پکن و آ.سه.آن در کنار هم معجزه های اقتصادی خلق کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230137/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A2-%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87