نخست وزیر کره جنوبی : برنامه ای برای دستیابی به سلاح هسته ای نداریم


تهران- ایرنا- هان داک سو نخست وزیر کره جنوبی گفت که سئول هیچ برنامه ای برای دستیابی به تسلیحات هسته ای ندارد و بر بازدارندگی گسترده کره شمالی به آمریکا تکیه خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051167/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C