نمایندگان حزب مخالف کره جنوبی بدنبال اقدام جهانی علیه ماجرای نیروگاه اتمی فوکوشیما


تهران- ایرنا- حزب دموکرات کره جنوبی (DP) اصلی ترین مخالف حزب حاکم اعلام کرد پنج نماینده مخالف در مجلس این کشور قصد دارند این هفته از آمریکا و اروپا بازدید کنند تا حمایت جامعه جهانی علیه اقدام ژاپن در تخلیه پساب نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به اقیانوس را جلب کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226692/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C