نگاهی به تحولات تازه در مغولستان؛ دلیل اعتراض ها چیست؟


تهران – ایرنا – مردم مغولستان در اوج افزایش قیمت انرژی و کاهش قیمت دام با مشکلات فزاینده ای روبه رو هستند و با بالا رفتن قیمت آرد و برنج که از جمله محصولات اساسی است که کشاورزان مغولستان قادر به تولید آن در داخل نیستند، به تازگی جرقه های اعتراض های مردمی در این کشور زده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970200/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA