هشدار مدودف: ژاپن باید برنامه‌های نظامی‌سازی جدید خود را متوقف کند


تهران- ایرنا- دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه اعلام کرد که ژاپن باید برنامه‌های جدید نظامی‌سازی از جمله خرید سلاح‌های تهاجمی خارجی را متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218717/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%81-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81