هشدار پلیس چین به والدین؛ مراقب تلفن همراه فرزندان باشید


تهران – ایرنا – پلیس چین ضمن هشدار به والدین در زمینه امکان آلوده شدن فرزندان شان به فعالیت های سایبری مجرمانه، پیشنهاد کرد وجود برنامه های ارتباطی رمزگذاری شده از جمله تلگرام روی تلفن همراه فرزندانشان را بررسی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125622/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF