همگرایی دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات صنایع‌ دستی اصفهان ضروریست

همگرایی دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات صنایع‌ دستی اصفهان ضروریست

به گزارش خبرگزاری ایرنا. امیر کرم زاده وی، امروز سه شنبه در دیدار رئیس و اعضای کمیته گردشگری، فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان همزمان با برگزاری هفته صنایع دستی افزود: سیاست های دولت و بخش خصوصی، تلاش هایی است که برای حذف قوانین زائد در حوزه تولید و عرضه صنایع دستی در اصفهان انجام می شود.

وی تخصیص سهم سرانه مناسب برای تامین بیمه هنرمندان صنایع دستی که بیشترین درصد آن به هنرمندان اصفهانی اختصاص داشت و ایجاد معافیت گمرکی برای صادرکنندگان و تسهیل تبدیل ارز حاصل از صادرات را از مهمترین موارد اعلام کرد. مسائل خدمات مهم دولت سیزدهم به جامعه صنایع دستی.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، اصفهان در سال 2014 به عنوان اولین شهر ایرانی به عضویت شبکه شهرهای خلاق یونسکو (سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد) در زمینه صنایع دستی و هنرهای عامیانه درآمد.

اصفهان همچنین از سوی شورای جهانی صنایع دستی عنوان «شهر جهانی صنایع دستی» را به خود اختصاص داده است.

از 602 حوزه صنایع دستی شناسایی شده در جهان، 299 حوزه مربوط به ایران و 196 حوزه مربوط به استان تاریخی و هنری اصفهان است.

دوره 18 تا 26 خرداد ماه “هفته صنایع دستی” نامگذاری شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85505893/%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA