هواپیمای کره شمالی برای اولین بار در۳ سال گذشته وارد روسیه شد


تهران – ایرنا – یک خبرگزاری روسی گزارش داد پرواز Air Koryo، شرکت ملی هواپیمایی کره شمالی، روز جمعه وارد شهر ولادی وستوک در شرق روسیه شد که نشان دهنده ازسرگیری پرواز تجاری بین دو کشور پس از بیش از سه سال است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210700/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF