هیاتی از مقامات سیاسی چین به کره شمالی سفر می کند


تهران – ایرنا – منابع خبری کره شمالی روز سه شنبه اعلام کردند هیاتی عالی رتبه به نمایندگی از حزب حاکم چین در هفته جاری و برای شرکت در در مراسم هفتادمین سالگرد پایان جنگ کره، به پیونگ یانگ سفر خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180164/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF