واکنش ژاپن به رزمایش مشترک چین و روسیه


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه ژاپن در واکنش به رزمایش مشترک چین و روسیه، بر رصد این تحرکات تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176258/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87