واکنش کاخ سفید به آزمایش موشکی کره شمالی


تهران- ایرنا- کاخ سفید آزمایش یک موشک بالستیک قاره پیما توسط کره شمالی را محکوم و آن را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058924/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C