وزیر بازرگانی آمریکا: دیدارم با مقامات چینی مثمر ثمر بود


تهران- ایرنا- وزیر بارزگانی آمریکا روز پنجشنبه (به وقت محلی) گفت که سفرش به چین و دیدار با مقام‌های این کشور مثمر ثمر بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217069/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF