وعده کشورهای گروه هفت برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه


تهران- ایرنا- رهبران گروه هفت کشور صنعتی دنیا روز جمعه اعلام کردند که تحریم‌های اقتصادی بیشتری را علیه روسیه برای از بین بردن ظرفیت این کشور در «جنگ غیرقانونی علیه اوکراین» اعمال خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115509/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87