پوتین در راه چین؛ تحکیم روابط راهبردی پکن-مسکو
تهران- ایرنا- پوتین در اولین سفر بعد از آغاز جنگ در اوکراین، برای شرکت در جشن دهمین سالگرد ابتکار یک پهنه یک راه به چین سفر می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85258859/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88