پوتین: همکاری نظامی روسیه و چین به تقویت امنیت جهانی کمک می‌کند


تهران- ایرنا- ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که همکاری نظامی مسکو و پکن به تقویت امنیت جهانی و منطقه‌ای و تحکیم مناسبات راهبردی دو کشور کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084991/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF