پوتین: گسترش بریکس مبتنی بر جهان چند قطبی است
تهران-ایرنا- «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه با اشاره به الحاق شش عضو جدید به گروه بریکس، تاکید کرد: روند گسترش گروه بریکس مبتنی بر یک واقعیت عینی و ایجاد یک جهان چند قطبی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85260028/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA