پکن خواستار توجه سئول به نگرانی‌های منطقی پیونگ یانگ شد


تهران – ایرنا – چین از کره جنوبی خواست برغم پرتاب موشک‌های بالستیک کره شمالی و تهاجم اخیر پهپادها به کره جنوبی رفع “نگرانی‌های منطقی” پیونگ یانگ را مورد توجه قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986264/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%AF