پکن: واشنگتن صلح در تنگه تایوان را به خطر می اندازد


تهران- ایرنا – پکن پس از اینکه یک هواپیمای نظامی آمریکایی برفراز آبهای تنگه تایوان پرواز کرد واشنگتن را متهم کرد که حفظ صلح را در این آبره بین المللی به خطر می اندازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045421/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF