پیش‌بینی آب و هوای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز یکشنبه ۲۷ خرداد

پیش‌بینی آب و هوای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز یکشنبه ۲۷ خرداد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان هواشناسی، وضعیت جوی مقداری شهرستان های فرمانداری طی 24 ساعت آینده به شرح زیر اعلام می کنند:

اصفهان: آسمان صاف، افزایش ابر همراه با وزش باد / حداکثر دما: 38 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 21 درجه سانتی گراد

نجف آباد: آسمان صاف، افزایش ابر همراه با وزش باد / حداکثر دما: 35 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 19 درجه سانتیگراد

کاشان: آسمان صاف و افزایش ابر همراه با بارش باران و رعد و برق / حداکثر دما: 40 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 23 درجه سانتیگراد

سمیرم: آسمان صاف، افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید / حداکثر دما: 29 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 17 درجه سانتی گراد

اردستان: آسمان صاف و افزایش ابر همراه با بارش باران و رعد و برق / حداکثر دما: 38 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 24 درجه سانتیگراد

صورتی: آسمان صاف، افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید / حداکثر دما: 29 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 14 درجه سانتیگراد

مبارکه: آسمان صاف، افزایش ابر همراه با وزش باد شدید / زیاد: 37 درجه سانتیگراد / کم: 18 درجه سانتیگراد

شهریزا: آسمان صاف، افزایش ابر همراه با وزش باد شدید / بیشینه دما: 35 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 17 درجه سانتی گراد

فرودگاه اصفهان: آسمان صاف، افزایش ابر همراه با وزش باد / حداکثر دما: 36 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 19 درجه سانتی گراد

دولت آباد: آسمان صاف، افزایش ابر همراه با وزش باد شدید / حداکثر دما: 34 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 20 درجه سانتی گراد

منبع: https://www.imna.ir/news/763822/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B7-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF