پیش‌بینی وضع آب و هوای استان‌های کشور در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز شنبه ۵ خرداد

پیش‌بینی وضع آب و هوای استان‌های کشور در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت جوی تعدادی از استانداری های کشور طی 24 ساعت آینده را به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش ابر / حداکثر دما: 31 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 17 درجه سانتی گراد

اردبیل: آسمان نیمه ابری تا ابری و وزش باد / حداکثر دما: 15 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 9 درجه سانتیگراد

اهواز: آسمان صاف با مه صبحگاهی، وزش باد به تدریج / بیشینه دما: 41 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 26 درجه سانتی گراد

بوشهر: آسمان صاف، گاهی اوقات مه محلی، وزش باد در برخی ساعات / بیشینه دما: 25 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 35 درجه سانتیگراد

تهران: نیمه ابری تا نیمه ابری و وزش باد / حداکثر دما: 29 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 16 درجه سانتی گراد

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری و وزش باد / حداکثر دما: 23 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 15 درجه سانتی گراد

شیراز: آسمان صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر، وزش باد / حداکثر دما: 32 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 18 درجه سانتی گراد

کیش: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / حداکثر دما: 36 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 27 درجه سانتی گراد

صحنه: آسمان نیمه ابری، به تدریج افزایش ابر و رعد و برق / حداکثر دما: 23 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 14 درجه سانتی گراد

ساری: آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با ظهور ابر/حداکثر دما: 25 درجه سانتیگراد/ حداقل دما: 18 درجه سانتیگراد

یزد: آسمان کمی ابری، وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک / حداکثر دما: 33 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 21 درجه سانتیگراد

منبع: https://www.imna.ir/news/756839/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2