چین، روسیه و اوکراین را به آتش‌بس دعوت کرد


تهران- ایرنا- وانگ یی مدیر دفتر کمیسیون امور خارجی حزب کمونیست چین گفت که کشورش خواهان ادامه جنگ روسیه و اوکراین نیست و از دو طرف می‌خواهد که برای رسیدن به آتش‌بس تلاش کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034823/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF