چین: آمریکا با اعمال تحریم‌ها موجب بروز فجایع انسانی شده‌ است


تهران-ایرنا- مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: دولت‌های آمریکا به طور متوالی با سوء استفاده از اهرم مالی، از تحریم‌ها به عنوان راه حل ترجیحی برای مشکلات دیپلماتیک استفاده کرده‌اند که این امر بی‌اثر بوده و موجب بروز فجایع انسانی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026502/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA