چین: آمریکا در حال تبدیل تایوان به بشکه باروت است


تهران- ایرنا- مائو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در اظهاراتی مخالفت خود را با تشدید روابط نظامی آمریکا و مقامات تایوان ابراز کرد و هشدار داد ایالات متحده در حال تبدیل تایوان به بشکه باروت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102509/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA