چین: با تحریم‌های آمریکا علیه شرکت های چینی بخاطر همکاری با ایران مخالفیم


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت بازرگانی چین اعلام کرد کشورش با اقدام وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر قراردادن نام افراد و شرکت های چینی در فهرست تحریم ها بخاطر همکاری با ایران، به شدت مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239221/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86