چین: توافق ایران و عربستان الگویی برای حل مسائل از طریق گفت و گو است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به توافق ایران و عربستان گفت: این توافق، الگوی خوبی برای حل مشکلات و اختلافات بین کشورها از طریق گفتگو و رایزنی است که راه را برای تحقق صلح و ثبات در خاورمیانه هموار می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057972/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88