چین خواستار سرعت بخشیدن به روند تحقیقات در مورد خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم شد
تهران- ایرنا- گنگ شوانگ معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل خواستار سرعت بخشیدن به روند تحقیقات در مورد خرابکاری در خطوط لوله انتقال گاز نورد استریم شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240094/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7