چین در اقدام متقابل، دیپلمات کانادایی را اخراج کرد


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه چین امروز (سه شنبه) اعلام کرد که در واکنش به اقدام کانادا در اخراج یک دیپلمات چینی، پکن نیز در اقدامی متقابل یکی از دیپلمات های سرکنسوللری کانادا در شهر شانگهای را از چین اخراج کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105883/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF