چین در بخش انرژی هسته ای با عربستان همکاری می کند


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارچه چین تایید کردکه کشورش قصد دارد در زمینه ایجاد تاسیسات تولید انرژی هسته ای در عربستان سعودی، با این کشور همکاری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210414/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF