چین صادرات مواد کلیدی در ساخت باتری خوردوهای برقی را محدود می‌کند
تهران- ایرنا- مقامات چین می گویند این کشور با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی و حفظ امینت ملی، نیازمند صدور مجوزهای صادراتی خاص برای برخی از محصولات گرافیتی است که به عنوان ماده کلیدی در ساخت باتری های گران قیمت خودروهای برقی کاربرد دارد و تصمیم دارد صادرات این محصول را محدود کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85265515/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF