چین همکاری‌های دوجانبه با طالبان افغانستان را افزایش می‌دهد


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه چین در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان افغانستان گفت: چین همکاری‌های دوجانبه را در زمینه‌های مختلف افزایش می‌بخشد تا به افغانستان کمک کند که خود اتکایی، صلح، ثبات، توسعه و رفاه را محقق سازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103736/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF