چین و ادامه تلاش دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین


تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه چین اعلام کرد، «لی هوی» فرستاده ویژه چین، در آخرین بخش از سفر اروپایی خود در مسکو با مقامات ارشد روسیه دیدار و درباره روابط چین و روسیه، همچنین راه حل سیاسی بحران اوکراین گفت وگو و تبادل نظر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124228/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86